Archief

Uitnodiging Bodemdaling 22 mei 2017 (klik hier voor de PDF). [390 KB]

Dauwtrappen 2017 (klik hier voor de pdf). [174 KB]

De week van de Begraafplaats

VAN DE BEGRAAFPLAATS

De Week van de Begraafplaats is zoals elk jaar eind mei. Wat onze begraafplaats betreft kunnen we melden dat het bestuur weer volledig is. De samenstelling is als volgt: Voorzitter : Rolina Esschendal , Eexterveen, Sekretaris-Penningmeester; Giny Steenge, Nieuw Annerveen, Bestuursleden: Harm Jacob Speelman, Eexterveen, Geert de Jonge , Annerveenschekanaal, Michel Boer, Annerveenschekanaal. Bij alle bestuursleden kunt u informatie inwinnen over zaken die de begraafplaats aangaan.
Voor aankoop van graven komen diegenen in aanmerking die wonen in de dorpen Oud/Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Eexterveen, Anner- en Eexterveenschekanaal.
Dit geldt ook voor de aankoop van urnengraven waarin twee urnen geplaatst kunnen worden.
Bij verhuizen of overlijden van de gerechtigden dient dit te worden doorgegeven aan de sekretaris, tel: 0598 491248.
Naast de hovenier die zorgt voor het grasmaaien en de heg hebben we een tiental vrijwilligers die elke eerste dinsdagmiddag van de maand lichte onderhoudswerken uitvoeren. Door deze samenwerking zorgen we er voor dat de begraafplaats er netjes uitziet. Het schuurtje is gerestaureerd op het schilderwerk na. Langs deze weg willen we graag een oproep doen om de monumenten op de begraafplaats , die in uw bezit zijn, onkruidvrij te maken, en waar van toepassing te herstellen. Dit verhoogt het aanzien. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen monumenten.
Vervelend is dat er geregeld voorwerpen verdwijnen. Laten we met elkaar de zaak in de gaten houden en verdachte dingen aan het bestuur doorgeven.
Mocht u reparaties willen uitvoeren aan de graven op de begraafplaats dan altijd eerst even kontakt opnemen.
We mogen ons gelukkig prijzen dat deze begraafplaats voor onze dorpen op deze manier open kan blijven.
Het Bestuur.

MRGV welkom in de Badde

Model Rail Groep Veendam en De Badde

Model Rail Groep Veendam:
Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen
18 en 19 november 2017
klik hier voor de poster (pdf) [2.166 KB] .
zie ook de website van Model Rail Groep Veendam WWW.MRGV.NL.

Inloopbijeenkomst Comb.Gemeentebelangen

Beste mensen,

De Comb. Gemeentebelangen Aa en Hunze gaat on toer.
We brengen op maandag 3 april een bezoek aan MFC De Badde
Woensdag 14 december 2016 hebt u dit kunnen lezen in een paginagrote aankondiging in De Schakel.
De komende periode gaan we “Inloopbijeenkomsten” organiseren in een aantal dorpen van
onze gemeente. Eens per maand zullen we een dorp gaan bezoeken.
Hiervoor nodigen we alle inwoners van de dorpen Annerveensche- en Eexterveenschekanaal uit
om hun vragen, problemen, wensen etc. met ons te bespreken.
De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.00 uur.
Mocht u verhinderd zijn kunt u altijd op een ander tijdstip een dorp in uw omgeving bezoeken.
Vragen kunt u eventueel ook mailen naar: secretariaat@gemeentebelangen-aaenhunze.nl
We hopen u te mogen begroeten op één van deze inloopbijeenkomsten. Gewoon Doen!

met vriendelijke groeten,

Gerrit Meijers,
secr./fractiesecr. Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze,
Greveling 2,
9654 PT Annerveenschekanaal.
tel. 0598-491274 mob. 06-20072237
e-mail: secretariaat@gemeentebelangen-aaenhunze.nl
internet: http://gemeentebelangen-aaenhunze.nl/

Whiskyproeverij

In samenwerking met Slijterij Pinotage Annen
organiseert MFC de Badde op
3 maart 2017 een whiskyproeverij.
Opgave kan door een mail te sturen aan : mfcdebadde@gmail.com
Hier het affiche [404 KB] .

Sinterklaas

Sinterklaas is inmiddels in Annerveenschekanaal aangekomen.
Klik hier voor een filmpje van het bewijs (download wmf) [598.329 KB] .
(Film samengesteld door J. Olthof)

Klik hier voor de uitnodiging (voor de binnenkomst) van het sinterklaasfeest van het Jeugdwerk (pdf) [389 KB]

Brugafdraaister

Oproep:
de maakster van de brugafdraaister Egbertje Kiewiet wil graag foto’s ontvangen van de onthulling van het beeld van 20 mei j.l.
Eventuele fotos kunnen naar :
info@annerveenschekanaal.com of harryheleen@home.nl dan zorgen wij dat de fotos bij Egbertje komen.
(gepl.20mei2016)

VijfenVijftigPlus Soos

Vijfenvijftig plus Soos.
Donderdagmiddag 19 mei zijn we voor de tweede keer bijeengeweest in het MFC.
Het was weer, net als op 21 april, hartstikke gezellig in een ongedwongen sfeer.
We hebben Jeu de Boules gespeeld met elkaar.
De volgende Soosmiddag is vastgesteld op de 3e donderdagmiddag in juni t.w. 16 juni.
Aanvang 14.00 uur. Dit de laatste keer voor de vakantie.
We gaan dan in september weer beginnen.
Er is geen programma alles is geheel vrijblijvend. Gezellig praten of een spelletje spelen,
kaarten, sjoelen, rummikub, etc.
Het biljart in de gemeenschapsruimte mag worden gebruikt.
Voor koffie, thee of iets anders geldt het normale MFC-tarief.
Hierbij willen we een oproep doen aan dorpsgenoten die de dagelijkse sfeer even achter zich
willen laten. U bent van harte welkom.
(gepl.22mei2016)

Begraafplaats Annerveen

Hervormde Stichting Begraafplaats Annerveen,

In de aanloop naar de Week van de Begraafplaats, 28 mei tot 5 juni a.s., vragen we langs deze weg aandacht voor onze begraafplaats.
Er zijn verschillende ontwikkelingen geweest die het voor u interessant maken er eens een kijkje te gaan nemen.
Allereerst hebben we een donatie gekregen van de Stichting Lambers-Burger die gelden beheert uit de nalatenschap van mevr. Lambers, echtgenote van de vroegere burgemeester van de voormalige gemeente Anloo. Hiervoor hebben we een aantal oude, bijzondere, liggende graven gerestaureerd. Vooral de symbolen op deze graven zijn van betekenis. Als u de begraafplaats bezoekt dan zal het u ook opvallen dat de bestrating van de rechter toegangsweg vernieuwd is. Dit was mogelijk mede dank zij het Leefbaarheidsfonds van de Gemeente Aa en Hunze. Heel blij zijn we ook met een gift van € 200,- door Harm Jakob Speelman uit naam van de Ledenraad van de RABObank Assen en Noord Drenthe. Heel veel dank aan alle goede gevers.
We zijn van plan deze zomer het z.g. lijkenhuisje te restaureren. Ook veel families hebben monumenten hersteld. Het aanzien van de begraafplaats verbetert mede door de inzet van onze 12 vrijwilligers. Het hangt van de toewijzing van donaties en giften af of we nog meer kunnen doen. Bijv. het restaureren van het eerste graf op de begraafplaats en het weer recht zetten van scheefgezakte palen.
Vindt u ook dat de begraafplaats open moet blijven en wilt u daaraan mee helpen, neem dan eens kontakt met ons op. De begraafplaats is van cultuurhistorisch belang en we doen ons best om de begraafplaats te behouden en goed te onderhouden. Giften om restauraties mogelijk te maken zijn zeer welkom op bankrekening nr. NL55 RABO 0321 8270 23 t.n.v. Begraafplaats Annerveen.

Egbert Dijkema, Spijkerboor, voorzitter,
Giny Steenge, Nieuw Annerveen, sekretaris/penningm. tel: 0598 491248
Dina Korte, Annerveenschekanaal, bestuurslid,
Rolina Esschendal, Eexterveen, bestuurslid.
(gepl.22mei2016)

Dorpsbelevingsonderzoek

Motortoertocht

Motor toertocht met aansluitend een barbecue
Op zondag 3 Juli wordt er vanuit het M.f.c. een motor toertocht georganiseerd voor motorrijders uit Annerveenschekanaal (en natuurlijk voor hun vrienden en kennissen).
Wij rijden langs vele idyllische plekken die ons landje rijk is.
Wij vertrekken om ca. 9.00 uur vanaf het M.f.c. waar vooraf de koffie klaar staat.
Een koffiestop, een lunch en een middagstop zijn in de route opgenomen.
Rond 16.30 zijn we terug in Annerveenschekanaal.
Na afloop, vanaf 17.30 uur is er voor alle rijders en hun familie een bbq bij het M.f.c.
De kosten voor de barbecue zijn: € 12,00 p.p. en kinderen tot 10 jaar betalen € 6,00.
De consumpties zijn voor eigen rekening, zie prijslijst M.f.c.
Opgave voor de rit en betaling voor de barbecue vanaf heden maar vóór 25 Juni bij:
Otto Pauwels e-mail: opjp@ziggo.nl of telefonisch op 06 11926936 of op zaterdag vanaf 17.00 uur in het M.f.c.
VEEL MOTOR PLEZIER TOEGEWENST !!!!!

dorpsdag 2016

"Dorpsdag" zaterdag 18 juni 2016.

Op zaterdag 18 juni wordt onze dorpsdag gehouden. (zie onlangs verschenen flyer)
Wat kunt u verwachten deze dag: fietstocht met leuke opdrachten, bbq buffet, Ludieke BINGO, en we gaan een badeendjes race in het kanaal organiseren (splash casino).
Volgens de organisatie is een badeendjes race in deze regio uniek en gaan dit dus daadwerkelijk in het kanaal organiseren. U kunt een nummer kopen die op het badeendje staat aangegeven en als die nou net toevallig als 1e, 2e of derde over de finisch komt heeft u prijs. De opbrengst komt ten goede aan de dorpsdag. Bij het waterschap hebben wij geregeld dat de stroming in het kanaal vanaf 19.00 uur sterker wordt, KIJK DUS GOED UIT MET ZWEMMEN.
Wilt u barbecuen, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op, de adressen die staan vermeld op de flyer.
Of bij het M.f.c. (wanneer geopend)
e-mail MFC: mfcdebadde@gmail.com
tel. 0598491019
Hier meer informatie en opgaveformulier in de: flyer [447 KB] .(pdf)]

SNACKBAR “de Badde” is op 18 juni gesloten (dorpsdag)

garageverkoop

"Zet je troep op de stoep" zondag 29 mei 2016 tussen 13.00 en 17.00 uur is er een garageverkoop in Annerveenschekanaal.
Alle spullen waar u van af wilt kunt op uw stoep/ erf neerzetten om te verkopen.
Heb je vragen of opmerkingen neem gerust contact op met :
Ronaldzomermaand@gmail.com of tel. 0611772163.

brugafdraaister

Op vrijdagmiddag 20 mei 2016 as om 16.30 uur wordt het nieuwe beeld van de 'Brugafdraaister' onthuld door burgemeester Eric van Oosterhout. Vanaf 16.15 in het MFC de Badde, Greveling 139 Annerveenschekanaal.

Brugafdraaister Annerveenschekanaal

Brugafdraaister Nieuw geplaatst 20 mei 2016

Infobulletin MFC en Dorpsorganisatie

Impressie foto's garageverkoop 29 mei 2016

Hartveilig Annerveenschekanaal

(foto: Hilda Koopmans)

Gieten - Wethouder Harry Dijkstra heeft donderdagavond 25 inwoners uit Annerveenschekanaal in het zonnetje gezet. Dit deed hij toen zij een certificaat voor de AED-opleiding kregen. De inwoners zijn ook geregistreerd als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Zodra er bij de meldkamer een melding over een hartstilstand binnenkomt wordt er gealarmeerd via een sms-bericht of via de HartslagNu-app. Burgerhulpverleners zijn vaak eerder ter plaatse dan de ambulance en kunnen dan beginnen met reanimeren. De eerste zes minuten zijn cruciaal. (klik op de foto voor het volledige persbericht).

Nieuws van de Glasvezelwerkgroep

Inmiddels is de werkgroep een aantal keren bijelkaar geweest en gaan we verder onder de naam:
GLASLINIE
Ook is de website www.glaslinie.nl sinds kort in de lucht waarop enkele links staan waar veel informatie te vinden is over het hoe en waarom van glasvezel.
Glasvezel maakt supersnel internet mogelijk, ook op het platteland. En dat is hard nodig om de leefbaarheid in de Drentse buitengebieden op peil te houden, nu en in de toekomst. Bij voldoende interesse kan het!
Daarom zal er begin september een flyer bij u in de bus vallen met daarin informatie over glasvezel en voor ons heel belangrijk een enquete of u belangstelling voor glasvezel heeft.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw voorkeur kenbaar te maken in de flyer welke we dan een week later bij u komen ophalen of, wat onze voorkeur geniet, via de link naar de enquete op onze website www.glaslinie.nl.
We hopen op een grote positieve respons zodat Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal ook in de toekomst leefbare en aktieve dorpen zullen blijven.
(gepl.12juli2017)

Stand van zaken Nieuw bestuur Dorpsorganisatie AVK

Geachte en beste inwoners van Annerveenschekanaal,
Op 19-04-2016 is er een informatieavond geweest voor alle inwoners van AvK over de ontwikkelingen van een nieuwe dorpsorganisatie. Dit na mededeling van het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal op de Algemene Ledenvergadering, d.d. 26-11-2015, dat het huidige bestuur voltallig wilde aftreden en dus de functies vacant zouden komen. Naar aanleiding van deze mededeling is er een werkgroep samengesteld met als opdracht een onderzoek te doen naar een nieuwe structuur voor de vereniging Dorpsbelangen AvK.
Deze werkgroep, bestaande uit Ina Oortwijn, Annemoon van Liebergen en Bert Feiken, is vele malen bijeen geweest en heeft overleg gevoerd met verschillende organisaties binnen en buiten het dorp AvK. Vooral met het bestuur van de stichting Multi Functioneel Centrum de Badde is er veelvuldig overleg geweest. Naar aanleiding van al deze gesprekken heeft de werkgroep verschillende modellen gepresenteerd.
In nauwe samenwerking met het bestuur van het MFC de Badde heeft de werkgroep een dorpsorganisatiemodel ontwikkeld wat geresulteerd heeft in een gezamenlijke opzet en aanpak voor een nieuwe vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal en de stichting MFC de Badde, geheten “Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal”.
In de bewonersavond op 19-04-2016, waar ook de gemeente Aa en Hunze vertegenwoordigd was en de welzijns- en opbouworganisaties in Drenthe, het BOKD en Impuls, hebben de aanwezige inwoners unaniem ingestemd met deze koets en opzet. De werkgroep is met deze instemming verder aan de slag gegaan en een pamflet naar alle inwoners van AvK doen uitgaan met daarin uitleg en vraag naar nieuwe bestuursleden voor de “Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal”. Dit heeft resultaten opgeleverd! Er zijn een aantal AvKinwoners bereid om de komende jaren de kar te trekken en een bestuur te vormen met adviseurs ter ondersteuning. Een goede zaak, want het is belangrijk dat we als dorp een aanspreekbaar orgaan hebben voor de inwoners en externe instanties zoals de gemeente Aa en Hunze, vooral lettend op de invulling, onderhoud en exploitatie van onze MFC de Badde na het verdwijnen van onze dorpsschool. Dit laatste maakt nog steeds discussie los!
De ”werkgroep naar een nieuwe Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal” zal u binnenkort verder op de hoogte brengen over de namen en functies van het nieuwe bestuur ”Dorpsorganisatie AvK”.

Namens de werkgroep Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal,

Bert Feiken

Boekenuitleen van start

Sneller dan verwacht kunnen wij starten met het uitlenen van boeken.
De eerste avond dat wij zijn geopend is: donderdag 7 Juli van 19.30 uur tot 21.00 uur.
De tweede avond is donderdag 14 Juli van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Nieuwsgierig? Kom langs en maak een keuze uit de ruim 900 boeken die klaar staan om te worden uitgeleend.
Ons aanbod varieert van kinderboeken tot de spannendste thrillers en alles wat er tussen zit.
Kom langs en maak uw keuze.
(gepl. 1-7-16)

Onveilige fietsroute naar de Kameleon Eexterveen

Beste inwoners van Annerveenschekanaal.
De Vereniging Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze over de onveilige fietsroute voor schoolkinderen uit ons dorp naar de school in Eexterveen. (zie hier de pdf-download [273 KB] , adm) .
Op donderdag 15-12-2016 om 20:00 uur is er in het gemeentehuis in Gieten een Commissievergadering waar o.a. een veiligheid fietsenplan wordt besproken. Misschien een goed idee dat een delegatie van ouders van schoolgaande kinderen aanwezig is.
De vereniging Dorpsorganisatie AvK is wel aanwezig.

Dorpsorganisatie
Annerveenschekanaal

secr.: B. Feiken,
Greveling 39,
9654 PM Annerveenschekanaal.
tel. 0598 – 491603
06-21829187
e-mail: bertfeiken@home.nl

Dorpsorganisatie AVK

Belangrijk nieuws voor de AvKers.
Gisteravond (red.24 okt.) is een bestuur vereniging Dorpsorganisatie AvK, voorheen de vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal, samengesteld. Dit zijn: Charlotte van Kruchten (voorzitter), Ina Oortwijn (penningmeester), Bert Feiken (secretaris), Gezienus Menninga (lid en intermediair naar het MFC de Badde) en Sander Muskee (vice-voorzitter).
We gaan de statuten en huishoudelijk reglement aanpassen en de procedure in werking stellen om de huidige vereniging Dorpsbelangen AvK te ontbinden en het gerelateerde bestuur te onlasten. Nader nieuws volgt binnenkort via een Nieuwsbulletin met daarbij een aktieplan 2017.
Nu zijn we druk bezig met het bezoek van het college van B en W op dinsdag 01 november 2016. Het college komt de hele dag op bezoek in ons dorp om deels te vergaderen en ook om met dorpsgenoten te praten over de leefbaarheid, ontwikkelingen en knelpunten in het dorp. We houden de inwoners hierover op de hoogte.
Ook andere activiteiten zoals bestemming grondstuk achter de kerk, ontwikkeling vaarrecreatie met inlandse aanlegsteigers en de groenvoorziening in ons dorp. Kortom, er staan verschillende ontwikkelingen in de steigers waar de meningen van de dorpsbewoners zeer belangrijk zijn. Uitgangspunt is: het dorp AvK en zijn/haar bewoners moeten er baat bij hebben. Tot zover een paar mededelingen.
Reacties en suggesties over allerlei zaken het dorp aangaande zijn zeer welkom en kan men in eerste instantie richten aan de beoogde secreataris Bert Feiken tel. 0621829187 en email bertfeiken@home.nl.

“It giet oan”
Vandaag is men begonnen met de voorbereiding van een Insteekhaven voor pleziervaartuigen bij het fietspad en Annerveenschemond.
Men heeft de wildgroei gesnoeid en verwijderd. Het bestek is gereed en de aanbesteding vindt binnenkort plaats.
Dit jaar, 2017, is Annerveenschekanaal, een klein haventje voor pleziervaartuigen rijker.
Het bestek zal waarschijnlijk op de ALV van 13-02-2017 gepresenteerd worden

Met vriendelijke groet,
Bert Feiken
* secretaris vereniging Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal
(geplaatst 1feb2017)