Nieuws De Kameleon

De scholen zijn weer begonnen. Zo ook de Kameleon.

We starten dit schooljaar met 98 leerlingen. In de loop van het jaar komen er nog vierjarigen bij. Het gemiddelde aantal leerlingen van de Kameleon ligt tussen de 100 en 110.

Op donderdag 12 september hebben de leerlingen van groep 7 en 8 in het kader van de Open Monumentendag een bezoek gebracht aan Egberts Lent in Nieuw Annerveen. Na het verhaal over het ontstaan van het gebied en de boerderij was er een rondleiding door Egeberts Lent.
Dank voor de gastvrijheid!

Het komt nogal eens voor dat we met de leerlingen op pad gaan. Excursies, theaterbezoek, technieklessen enz. Het wordt steeds moeilijker om hiervoor het vervoer rond te krijgen. Naast de inzet van de Kleurexpress (taxibusje voor leerlingenvevoer) zijn er ook altijd een aantal
auto ‘s nodig. Bent u in de gelegenheid en wilt u ons helpen, neemt u dan contact op met de school (kameleon@primah.org of 0598-468377). We zullen u dan vroegtijdig informeren over de inzet.

Achter het dorpshuis in Eexterveen hebben we mogelijkheid voor een schooltuin. We willen graag op de donderdagmiddag met kleine groepjes leerlingen de tuin gereedmaken voor de winter en het nieuwe seizoen.
Er zijn al enkele ouders die mee willen helpen, maar het zou fijn zijn als er nog een paar vrijwilligers bij komen. Ook hier geldt: Bent u in de gelegenheid en wilt u ons helpen, neemt u dan contact op met de school (kameleon@primah.org of 0598-468377).

Op woensdag 25 september komen de leerlingen weer langs met de bestelenvelop van de kinderpostzegels. Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar: Hoofdpersonen uit bekende kinderboeken.

De kinderboekenweek is van 2 tot 11 oktober. Het thema is “Reis mee!”. We gaan hier in projectvorm over werken. Hebt u een leuk idee? We reizen graag mee!