Nieuws De Kameleon

Een feestelijke mededeling !

In 2015 is de kameleon gestart met 112 leerlingen.
De verwachting was dat het aantal leerlingen zou afnemen.
Daarom is er destijds gekozen voor het plaatsen van twee semipermanente lokalen.
Nu blijkt, tegen de verwachting in, dat het aantal leerlingen van de Kameleon al jaren stabiel is. De Kameleon heeft een regio functie gekregen. De leerlingen komen uit veel plaatsen in de omgeving.
Ook de peuterspeelzaal, kinderopvang en SPES zijn gehuisvest in een semipermanent gebouw.

Door een werkgroep is daarom een startnotitie opgesteld om permanente ver- of nieuwbouw op te nemen in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Aa en Hunze.
In deze werkgroep hebben de medezeggenschapsraad, gebruikers en beheerders van de gezamenlijke accommodatie basisschool, kinderopvang, Spes en bewegingshuis zitting.

Deze gezamenlijke inspanning heeft succes gehad, want tijdens de presentatie van het Integraal Huisvestingsplan, veertien dagen geleden, bleek dat de ver- of nieuwbouw van de Kameleon als prioriteit werd genoemd.

Afgelopen donderdag. 28 november, is het Integraal Huisvestingsplan, ook door de gemeenteraad goedgekeurd.
Het was geweldig om te horen dat alle fracties de voorgestelde ver-/ of nieuwbouw van de Kameleon omarmden! Ja zelfs pleitten voor een snelle aanpak!

Vanaf februari 2020 gaat de huisvestingsgroep beginnen met het maken van plannen voor een gemeenschappelijk gebouw in Eexterveen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
(gepl.10dec2019)

KinderzwerfboekStation in Eexterveen!

“Reis mee!” was dit jaar het thema van de Kinderboekenweek die onlangs is afgesloten.
Niet ieder kind kan echter een boek kopen. Daarom zijn zwerfboeken in het leven geroepen.
Deze boeken vind je op school, in een wachtkamer, in de trein en.. in een KinderzwerfboekStation.
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is.
Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven in Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn?
Sinds kort staat er ook een KinderzwerfboekStation bij obs De Kameleon in Eexterveen. Dit in de vorm van een buitenkast. Hier kunnen kinderen zwerfboeken inleggen en uithalen.
Mocht u nog kinderboeken over hebben dan maakt u de school er blij mee.
De school voorziet de boeken van een zwerfboeksticker en legt ze in het Station.
Meer informatie is te vinden op www.kinderzwerfboek.nl
Help mee en laat gelezen kinderboeken zwerven!

De scholen zijn weer begonnen. Zo ook de Kameleon.

We starten dit schooljaar met 98 leerlingen. In de loop van het jaar komen er nog vierjarigen bij. Het gemiddelde aantal leerlingen van de Kameleon ligt tussen de 100 en 110.

Op donderdag 12 september hebben de leerlingen van groep 7 en 8 in het kader van de Open Monumentendag een bezoek gebracht aan Egberts Lent in Nieuw Annerveen. Na het verhaal over het ontstaan van het gebied en de boerderij was er een rondleiding door Egeberts Lent.
Dank voor de gastvrijheid!

Het komt nogal eens voor dat we met de leerlingen op pad gaan. Excursies, theaterbezoek, technieklessen enz. Het wordt steeds moeilijker om hiervoor het vervoer rond te krijgen. Naast de inzet van de Kleurexpress (taxibusje voor leerlingenvevoer) zijn er ook altijd een aantal
auto ‘s nodig. Bent u in de gelegenheid en wilt u ons helpen, neemt u dan contact op met de school (kameleon@primah.org of 0598-468377). We zullen u dan vroegtijdig informeren over de inzet.

Achter het dorpshuis in Eexterveen hebben we mogelijkheid voor een schooltuin. We willen graag op de donderdagmiddag met kleine groepjes leerlingen de tuin gereedmaken voor de winter en het nieuwe seizoen.
Er zijn al enkele ouders die mee willen helpen, maar het zou fijn zijn als er nog een paar vrijwilligers bij komen. Ook hier geldt: Bent u in de gelegenheid en wilt u ons helpen, neemt u dan contact op met de school (kameleon@primah.org of 0598-468377).

Op woensdag 25 september komen de leerlingen weer langs met de bestelenvelop van de kinderpostzegels. Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar: Hoofdpersonen uit bekende kinderboeken.

De kinderboekenweek is van 2 tot 11 oktober. Het thema is “Reis mee!”. We gaan hier in projectvorm over werken. Hebt u een leuk idee? We reizen graag mee!