Vijfenvijftigplus Soos

Vijfenvijftig plus soos

We nodigen een ieder uit die 55+ is gepasseerd.

Er is geen programma alles is geheel vrijblijvend. Gezellig praten of een spelletje spelen,
kaarten, sjoelen, rummikub, etc.
Het biljart in de gemeenschapsruimte mag worden gebruikt.
Voor koffie, thee of iets anders geldt het normale MFC-tarief.
Hierbij willen we een oproep doen aan dorpsgenoten die de dagelijkse sfeer even achter zich
willen laten. U bent van harte welkom.

Kijk voor de eerstvolgende soosmiddag op de Agenda van deze website.

e-mail: G.Meijers4@kpnplanet.nl
tel. 0598 491274